Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP : HNX)
:
Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
15 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
www.doanxaport.com.vn
+84 (225) 376-7949
Fax
+84 (225) 376-5727
Email
contact@doanxaport.com.vn

取引情報

銘柄 DXP
取引所 HNX
現値 14.4 (+0.30/+2.13%)
当日の変動 14.00 - 14.60
数量 559,605
平均株価(10日間) 14.68
52週間の変動 11.10 - 15.90
平均売買高(10日間) 976,950.00
流行株式数 59,910,133
時価総額 862.71 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.15
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 0.17
EPS 872.46
PE 16.50
PB 1.02

シンボルニュース DXP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 499,409 135.30 +1.40/+0.01%
ASG 2,200 19.80 -0.10/-0.01%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 2,300 11.80 -0.10/-0.01%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 35,857 9.30
0/0%
CIA 166,120 12.50 +1.10/+0.10%
CLL 2,800 40.80 +0.40/+0.01%
CVP 0 0.00
0/0%