CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB : HOSE)
:
CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
Lô 9 đường Phạm văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
http://xaylaphue.com.vn/
+84 (234) 382-1510
Fax
+84 (234) 382-5152
Email
info@xaylaphue.com.vn

取引情報

銘柄 HUB
取引所 HOSE
現値 25.8 (-0.70/-2.64%)
当日の変動 25.00 - 26.00
数量 21,700
平均株価(10日間) 26.64
52週間の変動 21.00 - 54.00
平均売買高(10日間) 71,320.00
流行株式数 19,057,316
時価総額 536.46 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.25
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 0.63
EPS 2,702.91
PE 10.41
PB 1.06

シンボルニュース HUB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%