CTCP Lệ Ninh
CTCP Lệ Ninh (LNC : UPCOM)
:
CTCP Lệ Ninh
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình
www.leninh.vn
+84 (232) 399-6215
Fax
+84 (232) 399-6211
Email
leninhqb@vn.com

取引情報

銘柄 LNC
取引所 UPCOM
現値
10.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.00
52週間の変動 10.00 - 10.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,230,067
時価総額 82.30 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.36
EPS 104.34
PE 95.84
PB 0.98

シンボルニュース LNC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 3,471,800 10.80 +0.05/+0.00%
ABS 393,800 5.66 -0.09/-0.02%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 37,100 7.82 +0.51/+0.07%
APH 656,500 7.99 -0.02/0.00%
APP 511 5.40
0/0%
BMP 771,000 120.30 +7.80/+0.07%
BRC 2,400 13.80
0/0%
BRR 5,402 19.00
0/0%