CTCP Lệ Ninh
CTCP Lệ Ninh (LNC : UPCOM)
:
CTCP Lệ Ninh
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình
www.leninh.vn
+84 (232) 399-6215
Fax
+84 (232) 399-6211
Email
leninhqb@vn.com

取引情報

銘柄 LNC
取引所 UPCOM
現値
10.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.00
52週間の変動 10.00 - 10.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,230,067
時価総額 82.30 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.36
EPS 158.89
PE 62.94
PB 0.97

シンボルニュース LNC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 2,126,500 7.36 +0.15/+0.02%
ABS 1,346,100 6.40 +0.04/+0.01%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 2,200 14.40 -0.05/0.00%
APH 3,358,900 7.95 +0.15/+0.02%
APP 112 4.70 -0.30/-0.06%
BMP 80,800 58.60 +2.00/+0.04%
BRC 1,900 10.60
0/0%
BRR 31,400 29.00 +3.60/+0.14%