CTCP Lệ Ninh
CTCP Lệ Ninh (LNC : UPCOM)
:
CTCP Lệ Ninh
Thị trấn Nông trường Lệ Ninh – huyện Lệ Thuỷ - tỉnh Quảng Bình
www.leninh.vn
+84 (232) 399-6215
Fax
+84 (232) 399-6211
Email
leninhqb@vn.com

取引情報

銘柄 LNC
取引所 UPCOM
現値
10.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.00
52週間の変動 10.00 - 10.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,230,067
時価総額 82.30 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 1.36
EPS 158.89
PE 62.94
PB 0.97

シンボルニュース LNC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 3,574,300 9.89 -0.16/-0.02%
ABS 610,900 10.60 +0.20/+0.02%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 8,400 16.10 -0.40/-0.02%
APH 2,156,300 10.85
0/0%
APP 3,451 6.70 +0.40/+0.06%
BMP 64,100 57.60 +0.10/+0.00%
BRC 600 11.95 -0.60/-0.05%
BRR 3,300 16.70 -1.40/-0.08%