CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS : HNX)
:
CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng
masco.com.vn
+84 (236) 382-6680
Fax
+84 (236) 382-6133
Email
minhhuyen@masco.com.vn

取引情報

銘柄 MAS
取引所 HNX
現値
35.00 (0/0%)
当日の変動 35.00 - 35.50
数量 670
平均株価(10日間) 33.45
52週間の変動 26.10 - 39.00
平均売買高(10日間) 990.00
流行株式数 4,267,683
時価総額 149.37 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 1.33
EPS 1,281.97
PE 27.30
PB 4.75

シンボルニュース MAS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
HVN 4,213,800 31.40 +0.80/+0.03%
MAS 670 35.00
0/0%
NAS 920 26.90 +0.70/+0.03%
VJC 660,100 104.80
0/0%