CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
:
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
www.novaland.com.vn
+84 (8) 391-53666
Fax
+84 (8) 391-53888
Email
info@novaland.com.vn

取引情報

銘柄 NVL
取引所 HOSE
現値 16.8 (-0.20/-1.18%)
当日の変動 16.55 - 16.95
数量 23,431,100
平均株価(10日間) 17.31
52週間の変動 10.05 - 22.25
平均売買高(10日間) 28,654,810.00
流行株式数 1,950,104,538
時価総額 33,151.78 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.36
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.02
Financial Leverage 4.87
EPS 412.79
PE 41.18
PB 0.87

シンボルニュース NVL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 199,217 3.90
0/0%
AGG 167,800 24.10 +0.10/+0.00%
API 94,918 5.30
0/0%
ASM 7,441,600 11.35 +0.70/+0.07%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,706,056 6.00
0/0%
BII 0 0.00
0/0%
BVL 14,414 15.20 +0.40/+0.03%
C21 338 13.70
0/0%
CCI 1,200 22.80 -1.60/-0.07%