CTCP Quốc tế Phương Anh
CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS : UPCOM)
:
CTCP Quốc tế Phương Anh
Thôn Tứ Mỹ, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
www.phuonganhgroup.com.vn
+84(221) 394-8166
Fax
+84(221) 394-8268
Email
pas@phuonganhgroup.com.vn

取引情報

銘柄 PAS
取引所 UPCOM
現値 4.2 (+0.10/+2.44%)
当日の変動 4.00 - 4.20
数量 210,840
平均株価(10日間) 4.20
52週間の変動 3.60 - 6.30
平均売買高(10日間) 645,430.00
流行株式数 28,049,968
時価総額 117.81 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.90
EPS 33.99
PE 123.57
PB 0.32

シンボルニュース PAS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CKA 0 0.00
0/0%
CKD 9,200 23.90 -1.40/-0.06%
DFC 0 0.00
0/0%
HLA 0 0.00
0/0%
HMC 32,800 12.40 +0.20/+0.02%
HSV 226,169 5.60 +0.10/+0.02%
KLM 0 0.00
0/0%
PAS 210,840 4.20 +0.10/+0.02%
PEC 0 0.00
0/0%