Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình (PSB : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình
Lầu 1, số 2 Trưng Trắc, phường 1, TP. Vũng Tàu
www.pvsb.com.vn
+84 (254) 362-53375
Fax
+84 (254) 362-53374
Email
saomaibendinh@pvsb.com.vn

取引情報

銘柄 PSB
取引所 UPCOM
現値 6.1 (-0.10/-1.61%)
当日の変動 5.40 - 6.10
数量 15,138
平均株価(10日間) 5.65
52週間の変動 6.30 - 14.00
平均売買高(10日間) 7,890.00
流行株式数 50,000,000
時価総額 375.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.39
EPS 8.25
PE 908.91
PB 0.68

シンボルニュース PSB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 100 9.50 +1.00/+0.12%
ALV 106,610 3.20 +0.40/+0.14%
AMS 118,500 6.90 +0.20/+0.03%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 152,300 6.53 +0.42/+0.07%
BDC 0 0.00
0/0%