Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình (PSB : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình
Lầu 1, số 2 Trưng Trắc, phường 1, TP. Vũng Tàu
www.pvsb.com.vn
+84 (254) 362-53375
Fax
+84 (254) 362-53374
Email
saomaibendinh@pvsb.com.vn

取引情報

銘柄 PSB
取引所 UPCOM
現値 6.8 (-0.40/-5.56%)
当日の変動 6.60 - 7.00
数量 190,598
平均株価(10日間) 6.15
52週間の変動 4.80 - 7.80
平均売買高(10日間) 161,890.00
流行株式数 50,000,000
時価総額 340.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.43
EPS 84.07
PE 80.88
PB 0.61

シンボルニュース PSB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 30,733 8.80 -0.80/-0.08%
AMS 137,545 10.90 -0.10/-0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 200 41.70 -0.30/-0.01%
BCE 57,000 6.00 +0.05/+0.01%
BCO 0 0.00
0/0%