Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình (PSB : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khi Sao Mai - Bến Đình
Lầu 1, số 2 Trưng Trắc, phường 1, TP. Vũng Tàu
www.pvsb.com.vn
+84 (254) 362-53375
Fax
+84 (254) 362-53374
Email
saomaibendinh@pvsb.com.vn

取引情報

銘柄 PSB
取引所 UPCOM
現値 7.4 (+0.10/+1.37%)
当日の変動 6.50 - 7.40
数量 4,960
平均株価(10日間) 7.48
52週間の変動 6.30 - 14.00
平均売買高(10日間) 7,890.00
流行株式数 50,000,000
時価総額 375.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.39
EPS 8.25
PE 908.91
PB 0.68

シンボルニュース PSB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%