Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà
Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà (SDC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà
Nhà G9- Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà Nội
www.sdcc.com.vn
+84 (4) 385-42209
Fax
+84 (4) 385-45855
Email
TuvanSongDa@gmail.com

取引情報

銘柄 SDC
取引所 HNX
現値
7.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 7.20
52週間の変動 6.80 - 9.40
平均売買高(10日間) 30.00
流行株式数 2,609,648
時価総額 18.79 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.22
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.03
Financial Leverage 0.71
EPS 697.86
PE 10.32
PB 0.36

シンボルニュース SDC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 6 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 0 0.00
0/0%
CNN 0 0.00
0/0%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 0 0.00
0/0%