Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (SDG : HNX)
:
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ
Số 366E, Đường Cách mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thuỷ, Tp.Cần Thơ
www.sadico.com.vn
+84 (292) 381-5108
Fax
+84 (292) 382-1141
Email
sadicocantho@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 SDG
取引所 HNX
現値 16.8 (-0.20/-1.18%)
当日の変動 16.80 - 16.80
数量 700
平均株価(10日間) 16.80
52週間の変動 13.90 - 27.50
平均売買高(10日間) 490.00
流行株式数 10,139,997
時価総額 170.35 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 1.36
EPS 461.28
PE 36.42
PB 0.76

シンボルニュース SDG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BAL 100 7.90 -0.10/-0.01%
BBH 0 0.00
0/0%
BBS 0 0.00
0/0%
BPC 0 0.00
0/0%
BTG 0 0.00
0/0%
BXH 900 18.00 -2.00/-0.10%
DAP 200 35.60
0/0%
DPC 1,903 11.60 +1.50/+0.15%
HBD 0 0.00
0/0%
HKP 0 0.00
0/0%