Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt
Tầng 2, số 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
www.tvsc.vn
+84 (24) 627-32059
Fax
+84 (24) 627-32058
Email
tvsc@tvsc.vn

取引情報

銘柄 TVB
取引所 HOSE
現値 9.41 (+0.23/+2.51%)
当日の変動 9.20 - 9.79
数量 1,448,900
平均株価(10日間) 8.91
52週間の変動 4.56 - 9.79
平均売買高(10日間) 598,620.00
流行株式数 112,097,019
時価総額 1,054.83 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.84
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.02
EPS 923.85
PE 10.19
PB 0.99

シンボルニュース TVB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 855,917 8.40
0/0%
ABW 91,100 10.10
0/0%
AGR 1,485,900 20.55 -0.30/-0.01%
APG 61,300 12.80 -0.20/-0.02%
APS 2,065,433 8.00 +0.40/+0.05%
ART 0 0.00
0/0%
BMS 184,728 10.30 +0.10/+0.01%
BSI 632,500 56.30 -0.50/-0.01%
BVS 642,496 45.30 +0.80/+0.02%
CSI 31,200 32.00 -1.40/-0.04%