CTCP Vận tải hóa dầu VP
CTCP Vận tải hóa dầu VP (VPA : UPCOM)
:
CTCP Vận tải hóa dầu VP
Phòng 7.03 Centeral Tower, 43 Quang Trung, phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng
www.vptrans.vn
+84 (225) 373-0011
Fax
+84 (225) 373-0012
Email
vpcom@vnn.vn

取引情報

銘柄 VPA
取引所 UPCOM
現値
3.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 3.42
52週間の変動 2.70 - 4.20
平均売買高(10日間) 30.00
流行株式数 15,076,177
時価総額 58.80 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.04
Financial Leverage -32.82
EPS -2,088.31
PE -4.45
PB -2.29

シンボルニュース VPA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CCP 0 0.00
0/0%
CCR 55 0.00
0/0%
CCT 7,200 6.60 -1.10/-0.14%
CDN 1,900 26.50 +0.10/+0.00%
CMP 0 0.00
0/0%
CNH 1,500 5.10 -0.90/-0.15%
CPI 0 0.00
0/0%
CQN 13,500 28.50 +0.60/+0.02%
DDH 0 0.00
0/0%
DDM 0 0.00
0/0%