序論

Pisico là một trong những doanh nghiệp lớn của tỉnh Bình Định và một trong 2 doanh nghiệp của Tỉnh thực hiện mô hình quản lý Công ty mẹ - Công ty con, có 05 đơn vị hoạch toán phục thuộc và 9 công ty thành viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đây là điều kiện để tọa sực mạnh tổng hợp trong SXKD. Ngoài ra, lĩnh vực chế biến gỗ, dăm gỗ là ngành nghề truyển thóng được hoạt động SXKD từ 1995 tới nay, có uy tính và thương hiệu đối với khách hàng, đặc biệt mặt hàng dăm gỗ là lĩnh vực do Pisico khởi đầu hoạt động SXKD tại tỉnh Bình Định.

ビジネス分野

 • Sản xuất giường tủ, bàn ghế bằng gỗ.
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng, khai thác gỗ, tư vấn thiết kế công trình lâm sinh.
 • Kinh doanh nguyên liệu giấy, kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ nguyên liệu, mua bán hàng nông lâm thủy sản.
 • Đầu tư kinh doanh dịch vụ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
 • Kinh doanh cung cấp dịch vụ truyền hình cáp.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 4100258987
経営登録証明書の発行日 03/11/2017
資本金 275,000,000,000
税番号 4100258987
業界&分野 >

 • Tổng Công ty Pisico là doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được thành lập năm 1985 và trải qua các giai đoạn chuyển đổi phát triển.
 • Từ năm 1985-1990, với tên gọi Công ty Hợp tác khai thác Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Nghĩa Bình - Ratanakiri trực thuộc Công ty Lâm nghiệp Nghĩa Bình.
 • Từ 1990-1995, Hợp nhất với Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định với tên gọi Công ty Xuất nhập khẩu Lâm đặc sản Bình Định.
 • Đến năm 1992, đổi lại tên Công ty Lâm đặc sản Xuất khẩu Bình Định.
 • Từ năm 1996-2005, thành lập Tổng cong ty nhà nước với tên gọi Tổng công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ Xuất nhập khẩu Bình Định.
 • Từ năm 2006-2010, chuyển đổi hoạt động quản trị doanh nghiệp theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó Công ty mẹ là Tổng công ty Pisico.
 • Từ 1/7/2010 - 26/1/2014, chuyển đổi hoạt động quản trị doanh nghiệp theo Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh Bình Định làm chủ sở hữu.
 • Năm 2013, Tổng công ty Pisico thực hiện lập thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nướ theo quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định.
 • Đến ngày 26/1/2014, Tổng công ty Pisico hoàn thủ tục cổ phần hóa.
 • Ngày 27/1/2014, Tổng công ty Pisico được cấp giấy chứng nhận ĐKKD số 41000258987 dưới hình thức CTCP và chính thức hoạt động quản trị doanh nghiệp theo CTCP với tên gọi là Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP, với VĐL là 275 tỷ đồng.

上場情報

上場日 03/11/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,000
上場株数 27,500,000
上場総額 275,000,000,000

取締役会

Lâm Đình An Chủ tịch HĐQT
Đồng Thị Ánh Phó Chủ tịch HĐQT
Vũ Hồng Quân Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Hải Trưởng ban kiếm soát
Đồng Thị Quỳnh Hương Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Tấn Bảo Toàn Thành viên Ban kiểm soát
Đồng Thị Ánh Tổng giám đốc
Lâm Duy Việt Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Tường Linh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hoàng Lam Kế toán trưởng
Thái Minh Trung Đại diện công bố thông tin