CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định
CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định (BTN : UPCOM)
:
CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định
Km 1215, quốc lộ 1A, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
www.tuynenbinhdinh.com.vn
+84 (256) 383-2176
Fax
+84 (256) 383-2809
Email
pkt@tuynenbinhdinh com.vn

取引情報

銘柄 BTN
取引所 UPCOM
現値 2.8 (+0.10/+3.70%)
当日の変動 2.70 - 2.80
数量 17,726
平均株価(10日間) 2.71
52週間の変動 3.00 - 9.70
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 4,396,762
時価総額 17.15 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.77
EPS -1,844.49
PE -1.52
PB 0.54

シンボルニュース BTN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 68,400 13.90 -0.30/-0.02%
ACE 17,000 37.50 +0.90/+0.02%
ADP 4,100 27.45 -1.50/-0.05%
BCC 460,250 9.20 +0.10/+0.01%
BDT 1,453,286 11.30 +0.90/+0.09%
BHC 2,200 1.60
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 506,013 9.50 +0.60/+0.07%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,300 19.40 -0.60/-0.03%