Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL : HOSE)
:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
www.dothi5a.com
+84 (299) 362-7999
Fax
+84 (79) 362-7888
Email
pvcl@dothi5a.com

取引情報

銘柄 CCL
取引所 HOSE
現値 10.3 (-0.50/-4.63%)
当日の変動 10.30 - 10.80
数量 1,204,100
平均株価(10日間) 10.92
52週間の変動 5.89 - 11.65
平均売買高(10日間) 1,245,490.00
流行株式数 59,581,418
時価総額 613.69 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.38
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 0.66
EPS 1,013.66
PE 10.16
PB 0.88

シンボルニュース CCL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 858,449 5.70 -0.30/-0.05%
AGG 1,381,500 25.60 -0.70/-0.03%
API 2,831,509 8.00 -0.50/-0.06%
ASM 3,979,100 11.75 -0.30/-0.02%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 2,070,924 6.40 -0.20/-0.03%
BII 792,333 1.00 +0.10/+0.11%
BVL 0 0.00
0/0%
C21 400 15.10 -1.70/-0.10%
CCI 57,500 24.00 -0.55/-0.02%