Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (CCL : HOSE)
:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
www.dothi5a.com
+84 (299) 362-7999
Fax
+84 (79) 362-7888
Email
pvcl@dothi5a.com

取引情報

銘柄 CCL
取引所 HOSE
現値 7.24 (+0.19/+2.70%)
当日の変動 7.05 - 7.26
数量 119,200
平均株価(10日間) 7.91
52週間の変動 7.50 - 20.80
平均売買高(10日間) 79,660.00
流行株式数 53,199,579
時価総額 470.82 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.19
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 1.03
EPS 1,051.51
PE 8.42
PB 0.78

シンボルニュース CCL

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 119,902 6.90 +0.20/+0.03%
AGG 61,700 35.95 +0.45/+0.01%
API 234,680 14.20 +0.50/+0.04%
ASM 3,054,300 14.85 +0.55/+0.04%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 1,193,020 3.10 +0.20/+0.07%
BVL 0 0.00
0/0%
C21 21,300 13.10 -0.20/-0.02%
CCI 200 24.35 +1.35/+0.06%
CCL 119,200 7.24 +0.19/+0.03%