Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
www.cts.vn
+84 (24) 627-80012
Fax
+84 (24) 397-41760
Email
vanphong@cts.vn

取引情報

銘柄 CTS
取引所 HOSE
現値 34.85 (-2.60/-6.94%)
当日の変動 34.85 - 37.15
数量 5,834,200
平均株価(10日間) 37.64
52週間の変動 15.80 - 42.00
平均売買高(10日間) 3,019,550.00
流行株式数 148,701,349
時価総額 5,182.24 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.60
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 3.20
EPS 1,261.46
PE 27.63
PB 2.59

シンボルニュース CTS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 2,008,932 7.90 -0.40/-0.05%
ABW 210,314 9.30 -0.40/-0.04%
AGR 6,261,700 18.30 -1.35/-0.07%
APG 449,000 13.50 -1.00/-0.07%
APS 446,801 5.30 -0.10/-0.02%
ART 0 0.00
0/0%
BMS 232,072 9.30 -0.80/-0.08%
BSI 2,872,700 49.80 -3.70/-0.07%
BVS 1,227,693 32.40 -0.20/-0.01%
CSI 30,100 33.20 -1.60/-0.05%