Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
www.vietinbanksc.com.vn
+84 (24) 627-80012
Fax
+84 (24) 397-41760
Email
vanphong@vietinbanksc.com.vn

取引情報

銘柄 CTS
取引所 HOSE
現値 17.8 (-0.05/-0.28%)
当日の変動 17.70 - 18.35
数量 555,100
平均株価(10日間) 18.03
52週間の変動 12.65 - 51.80
平均売買高(10日間) 748,550.00
流行株式数 148,701,349
時価総額 2,855.07 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.52
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.16
Financial Leverage 2.37
EPS 1,889.08
PE 10.16
PB 1.58

シンボルニュース CTS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 47,625 16.00
0/0%
AGR 314,700 10.90 -0.20/-0.02%
APG 1,534,300 6.49 -0.15/-0.02%
APS 656,254 14.00 -0.40/-0.03%
ART 938,182 2.80
0/0%
BMS 12,090 10.60
0/0%
BSI 1,641,600 29.20 +1.75/+0.06%
BVS 149,705 20.10 -0.50/-0.02%
CSI 99,200 71.30 -0.40/-0.01%
CTS 555,100 17.80 -0.05/0.00%