Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM
Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM (DDV : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM
Lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
www.dapdinhvu.com.vn
+84 (225) 397-9368
Fax
+84 (225) 397-9170
Email
daphaiphong@gmail.com

取引情報

銘柄 DDV
取引所 UPCOM
現値 21.2 (+1.60/+8.16%)
当日の変動 19.50 - 22.00
数量 7,835,262
平均株価(10日間) 19.75
52週間の変動 8.50 - 22.00
平均売買高(10日間) 3,287,390.00
流行株式数 146,109,900
時価総額 3,097.53 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.08
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.13
EPS 660.23
PE 32.11
PB 1.79

シンボルニュース DDV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 6,333,300 11.50 +0.25/+0.02%
ABS 208,200 5.29 +0.05/+0.01%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 52,445 7.40 +0.10/+0.01%
APH 1,893,600 9.60 +0.20/+0.02%
APP 7,282 14.00 -0.30/-0.02%
BMP 215,600 107.50 -2.30/-0.02%
BRC 1,600 14.70 +0.30/+0.02%
BRR 0 0.00
0/0%