Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDC : HNX)
:
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV
www.idico.com.vn
+84 (28) 343-88883
Fax
+84 (28) 393-12705
Email
headoffice@idico.com.vn

取引情報

銘柄 IDC
取引所 HNX
現値 48.5 (+0.50/+1.04%)
当日の変動 47.10 - 48.80
数量 1,507,856
平均株価(10日間) 49.28
52週間の変動 23.60 - 51.40
平均売買高(10日間) 3,476,140.00
流行株式数 329,999,929
時価総額 15,279.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.37
ROA (%) 0.10
ROE (%) 0.26
Financial Leverage 1.73
EPS 3,969.17
PE 11.66
PB 7.22

シンボルニュース IDC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 217,490 4.10
0/0%
AGG 436,200 25.35 +0.15/+0.01%
API 207,789 5.90
0/0%
ASM 1,400,400 8.98 -0.06/-0.01%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 0 0.00
0/0%
BVL 100 14.00 +0.60/+0.04%
C21 12 0.00
0/0%
CCI 300 22.50 +0.50/+0.02%
CCL 56,000 6.69 +0.04/+0.01%