Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDC : HNX)
:
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV
www.idico.com.vn
+84 (28) 343-88883
Fax
+84 (28) 393-12705
Email
headoffice@idico.com.vn

取引情報

銘柄 IDC
取引所 HNX
現値 61.9 (-0.40/-0.64%)
当日の変動 56.10 - 62.40
数量 1,271,877
平均株価(10日間) 62.48
52週間の変動 39.00 - 66.00
平均売買高(10日間) 1,450,450.00
流行株式数 329,999,929
時価総額 20,427.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.33
ROA (%) 0.10
ROE (%) 0.26
Financial Leverage 1.86
EPS 5,879.75
PE 10.96
PB 4.06

シンボルニュース IDC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 757,662 6.00 +0.30/+0.05%
AGG 1,192,700 24.50 -0.30/-0.01%
API 2,727,438 8.50 +0.70/+0.09%
ASM 2,119,000 11.50 -0.05/0.00%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,977,334 6.20 -0.10/-0.02%
BII 777,520 0.90
0/0%
BVL 300 11.00 +0.10/+0.01%
C21 600 17.00 +1.30/+0.08%
CCI 6,500 21.35 -0.65/-0.03%