Công ty cổ phần Kinh Đô
Công ty cổ phần Kinh Đô (KDC : HOSE)
:
Công ty cổ phần Kinh Đô
Số 6/134 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
www.kdc.vn
+84 (28) 382-70468
Fax
+84 (28) 382-70469
Email
customerservice@kdc.vn

取引情報

銘柄 KDC
取引所 HOSE
現値 60.9 (-1.30/-2.09%)
当日の変動 60.10 - 62.10
数量 1,006,800
平均株価(10日間) 64.68
52週間の変動 58.60 - 67.90
平均売買高(10日間) 925,110.00
流行株式数 267,288,970
時価総額 16,277.90 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.18
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.76
EPS 1,632.40
PE 37.31
PB 2.40

シンボルニュース KDC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AFX 92,218 8.30 -0.40/-0.05%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 172,200 4.72 -0.02/0.00%
AGX 1,500 63.10 +0.30/+0.00%
ANT 16,939 13.70 +0.70/+0.05%
APF 20,500 68.00 -0.40/-0.01%
ATA 57,405 0.90 +0.10/+0.13%
ATS 7,921 18.30 +1.60/+0.10%
BBC 1,200 50.20
0/0%