Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
http://www.minco.com.vn
+84 (235) 366-5022
Fax
+84 (235) 366-5024
Email
minco@dng.vnn.vn

取引情報

銘柄 MIC
取引所 UPCOM
現値 12.5 (-1.20/-8.76%)
当日の変動 12.00 - 12.50
数量 2,201
平均株価(10日間) 13.63
52週間の変動 8.50 - 20.50
平均売買高(10日間) 400.00
流行株式数 5,514,621
時価総額 68.93 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 1.04
EPS 2,376.46
PE 5.26
PB 0.85

シンボルニュース MIC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACM 0 0.00
0/0%
AMC 1,700 19.10 +0.30/+0.02%
ATG 0 0.00
0/0%
BGM 0 0.00
0/0%
BKC 300 6.50
0/0%
BMC 25,400 17.40 +0.20/+0.01%
BMJ 100 12.50 +1.50/+0.14%
CBI 1,000 7.60 -0.60/-0.07%
CMI 0 0.00
0/0%