Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam (MIC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
http://www.minco.com.vn
+84 (235) 366-5022
Fax
+84 (235) 366-5024
Email
minco@dng.vnn.vn

取引情報

銘柄 MIC
取引所 UPCOM
現値
12.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 11
平均株価(10日間) 11.99
52週間の変動 7.00 - 16.00
平均売買高(10日間) 4,290.00
流行株式数 5,514,621
時価総額 64.52 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.84
EPS 767.65
PE 15.24
PB 1.11

シンボルニュース MIC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACM 802,221 1.40
0/0%
AMC 0 0.00
0/0%
ATG 99,000 4.10 -0.20/-0.05%
BGM 0 0.00
0/0%
BKC 3 0.00
0/0%
BMC 195,600 20.55 +1.30/+0.07%
BMJ 2,200 18.90 +1.70/+0.10%
CBI 800 10.60 +0.40/+0.04%
CMI 0 0.00
0/0%