Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (NTB : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584
785/1 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú.
www.congty584.com.vn
+84 (8) 222-22584
Fax
+84 (8) 222-33584
Email
584group@gmail.com

取引情報

銘柄 NTB
取引所 UPCOM
現値
0.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 0.40
52週間の変動 0.40 - 0.70
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 39,779,577
時価総額 15.91 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.02
Financial Leverage -1.80
EPS -14,156.25
PE -0.03
PB -0.01

シンボルニュース NTB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 757,662 6.00 +0.30/+0.05%
AGG 1,192,700 24.50 -0.30/-0.01%
API 2,727,438 8.50 +0.70/+0.09%
ASM 2,119,000 11.50 -0.05/0.00%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,977,334 6.20 -0.10/-0.02%
BII 777,520 0.90
0/0%
BVL 300 11.00 +0.10/+0.01%
C21 600 17.00 +1.30/+0.08%
CCI 6,500 21.35 -0.65/-0.03%