Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
1306 MeLinh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Thành phố Hồ Chí Minh
www.thepangroup.vn
+84 (272) 363-0218
Fax
+84 (272) 363-0217
Email
info@thepangroup.vn

取引情報

銘柄 PAN
取引所 HOSE
現値 23.65 (+0.30/+1.28%)
当日の変動 23.35 - 23.65
数量 822,100
平均株価(10日間) 24.16
52週間の変動 16.95 - 25.25
平均売買高(10日間) 1,646,090.00
流行株式数 208,958,750
時価総額 4,941.87 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.20
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 1.42
EPS 1,942.59
PE 12.17
PB 0.59

シンボルニュース PAN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 1,000 9.15
0/0%
ABT 200 33.85
0/0%
ACL 21,400 12.80 +0.05/+0.00%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 2,225 2.60 -0.10/-0.04%
ANV 819,800 32.30 +0.55/+0.02%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 4,215,200 27.00 -0.30/-0.01%