Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
1306 MeLinh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Thành phố Hồ Chí Minh
www.thepangroup.vn
+84 (272) 363-0218
Fax
+84 (272) 363-0217
Email
info@thepangroup.vn

取引情報

銘柄 PAN
取引所 HOSE
現値 20.35 (-0.40/-1.93%)
当日の変動 20.00 - 21.20
数量 2,741,800
平均株価(10日間) 23.93
52週間の変動 19.20 - 43.50
平均売買高(10日間) 3,281,180.00
流行株式数 208,894,750
時価総額 5,556.60 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.19
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 0.91
EPS 2,009.36
PE 13.24
PB 1.07

シンボルニュース PAN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 19,500 11.60 -0.05/0.00%
ABT 1,000 32.90 +1.25/+0.04%
ACL 148,600 13.15 -0.65/-0.05%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 663,700 35.00 -1.50/-0.04%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 2,070,300 21.05 +0.05/+0.00%