Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh (QST : HNX)
:
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
Số 10, Đường Long Tiên, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
www.sachquangninh.vn
+84 (203) 382-6331
Fax
+84 (203) 382-9823
Email
sachquangninh@gmail.com

取引情報

銘柄 QST
取引所 HNX
現値
20.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 19.30
52週間の変動 7.40 - 20.20
平均売買高(10日間) 10.00
流行株式数 3,240,000
時価総額 65.45 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.22
Financial Leverage 0.99
EPS 2,969.91
PE 6.80
PB 1.39

シンボルニュース QST

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 8,201 18.30 -1.20/-0.06%
ALT 6,000 14.90 +0.40/+0.03%
BDB 3,000 13.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 1,301 14.50 -1.30/-0.08%
DAD 100 17.90 -0.50/-0.03%
DAE 1 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%