CTCP Sợi Phú Bài
CTCP Sợi Phú Bài (SPB : UPCOM)
:
CTCP Sợi Phú Bài
Khu công nghiệp Phú Bài – phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
http://phubaispinning.com
+84 (234) 386-3240
Fax
+84 (234) 386-3363
Email

取引情報

銘柄 SPB
取引所 UPCOM
現値 20.6 (+2.50/+13.81%)
当日の変動 20.60 - 20.60
数量 201
平均株価(10日間) 17.55
52週間の変動 18.70 - 96.60
平均売買高(10日間) 20.00
流行株式数 13,300,087
時価総額 651.70 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.01
EPS -2,978.08
PE -6.92
PB 1.23

シンボルニュース SPB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
LIX 6,500 70.30 -0.30/0.00%
SPB 201 20.60 +2.50/+0.14%
SVD 55,900 2.57 -0.03/-0.01%
X26 0 0.00
0/0%
XPH 4,300 7.10
0/0%