Công ty Cổ phần Sara
Công ty Cổ phần Sara (SRB : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Sara
Km số 2 - Đại lộ V.I LêNin - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
http://www.srb.vn
+84 (238) 359-4176
Fax
+84 (238) 359-5888
Email
thanhvinh@sara.vn

取引情報

銘柄 SRB
取引所 UPCOM
現値
2.00 (0/0%)
当日の変動 2.00 - 2.10
数量 2,100
平均株価(10日間) 2.06
52週間の変動 1.70 - 3.30
平均売買高(10日間) 12,520.00
流行株式数 8,500,000
時価総額 17.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.31
EPS 6.29
PE 318.18
PB 0.45

シンボルニュース SRB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CMT 5,100 22.20 +0.20/+0.01%
FPT 1,367,300 115.50 +0.60/+0.01%
HNE 127,100 10.20 -0.10/-0.01%
HPT 3,001 15.00 -0.90/-0.06%
PAI 0 0.00
0/0%
PIA 1,100 28.70 +2.50/+0.10%
SBD 0 0.00
0/0%
SFT 0 0.00
0/0%
SGT 32,200 12.30 +0.25/+0.02%
SRA 427,756 3.20 -0.10/-0.03%