Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (STT : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist
25 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
www.saigontourist-stt.com
+84 (28) 391-41889
Fax
+84 (28) 391-41890
Email
transport@saigontourist-stt.com

取引情報

銘柄 STT
取引所 UPCOM
現値
2.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 2.02
52週間の変動 1.50 - 2.40
平均売買高(10日間) 120.00
流行株式数 8,000,000
時価総額 16.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.07
Financial Leverage -1.81
EPS -47.67
PE -3.96
PB -0.58

シンボルニュース STT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCV 0 0.00
0/0%
BTV 0 0.00
0/0%
DCD 0 0.00
0/0%
DLC 0 0.00
0/0%
DLD 0 0.00
0/0%
DLV 0 0.00
0/0%
DNT 0 0.00
0/0%
DS3 5,200 6.10 +0.10/+0.02%
DSD 0 0.00
0/0%
DSP 1,500 11.90 +0.30/+0.03%