Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC : HOSE)
:
Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương
Đường D8, Khu đô thị Chánh Nghĩa, thị xã Dầu Một, tỉnh Bình Dương
www.becamextdc.com.vn
+84 (274) 222-0666
Fax
+84 (274) 222-0678
Email
tdc@becamextdc.com.vn

取引情報

銘柄 TDC
取引所 HOSE
現値 8.82 (+0.08/+0.92%)
当日の変動 8.76 - 9.00
数量 122,700
平均株価(10日間) 9.00
52週間の変動 7.85 - 16.25
平均売買高(10日間) 197,460.00
流行株式数 100,000,000
時価総額 882.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.36
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 3.38
EPS -3,480.71
PE -2.41
PB 1.25

シンボルニュース TDC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 805,289 5.50 -0.20/-0.04%
AGG 1,387,900 25.15 -0.45/-0.02%
API 1,357,849 8.50 +0.50/+0.06%
ASM 2,371,000 11.60 -0.15/-0.01%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BCR 1,522,307 6.30 -0.20/-0.03%
BII 0 0.00
0/0%
BVL 1,000 11.50
0/0%
C21 402 17.00 +1.70/+0.11%
CCI 17,300 22.90 -1.10/-0.05%