CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF : UPCOM)
:
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
Số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
www.vefac.vn
+84 (24) 383-45655
Fax
+84 (24) 377-21480
Email

取引情報

銘柄 VEF
取引所 UPCOM
現値 145 (-0.10/-0.07%)
当日の変動 143.80 - 145.10
数量 13,300
平均株価(10日間) 143.36
52週間の変動 64.00 - 163.60
平均売買高(10日間) 17,260.00
流行株式数 166,601,050
時価総額 24,157.15 (10億)
Gross Profit Margin (%) -3.76
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.15
Financial Leverage 2.12
EPS 2,610.47
PE 55.55
PB 7.85

シンボルニュース VEF

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 0 0.00
0/0%
CNN 0 0.00
0/0%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 1,100 11.30 +0.20/+0.02%