Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
306 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
www.vinasuncorp.com
+84 (28) 382-77178
Fax
+84 (28) 395-26410
Email
contact@vinasuncorp.com

取引情報

銘柄 VNS
取引所 HOSE
現値
12.90 (0/0%)
当日の変動 12.90 - 12.95
数量 2,700
平均株価(10日間) 12.96
52週間の変動 12.45 - 26.95
平均売買高(10日間) 14,030.00
流行株式数 67,859,192
時価総額 875.38 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.21
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.42
EPS 2,219.83
PE 5.81
PB 0.75

シンボルニュース VNS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 587,307 85.50 +1.00/+0.01%
ASG 0 0.00
0/0%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 900 10.10 -0.70/-0.06%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 38,500 7.90 +0.70/+0.10%
CIA 831 9.80
0/0%
CLL 3,500 39.35 -0.35/-0.01%
CVP 0 0.00
0/0%