Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam
102 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
www.vipesco.com.vn
+84 (28) 382-98494
Fax
+84 ( 8) 382-30752
Email
vipesco@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 VPS
取引所 HOSE
現値 8.73 (-0.57/-6.13%)
当日の変動 8.73 - 9.40
数量 1,000
平均株価(10日間) 9.42
52週間の変動 8.65 - 11.40
平均売買高(10日間) 3,920.00
流行株式数 24,460,792
時価総額 213.54 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.31
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 0.59
EPS 629.63
PE 13.87
PB 0.65

シンボルニュース VPS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BFC 214,500 28.60 +0.10/+0.00%
BT1 0 0.00
0/0%
CGL 0 0.00
0/0%
CPC 130 17.90 +0.30/+0.02%
DCM 1,694,400 31.25 -0.40/-0.01%
DHB 8,201 9.10
0/0%
DOC 100 8.50 -0.50/-0.06%
DPM 1,430,400 32.50 -0.25/-0.01%
HAI 0 0.00
0/0%