Công ty cổ phần Giám định TKV
Công ty cổ phần Giám định TKV (VQC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Giám định TKV
55 Lê Thánh Tông, Tp.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
www.quacontrol.com.vn
+84 (203) 362-4801
Fax
+84 (203) 362-4803
Email
giamdinh.vinacomin@gmail.com

取引情報

銘柄 VQC
取引所 UPCOM
現値 15 (+1.90/+14.50%)
当日の変動 15.00 - 15.00
数量 1,800
平均株価(10日間) 14.54
52週間の変動 11.60 - 16.90
平均売買高(10日間) 380.00
流行株式数 3,599,580
時価総額 53.99 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 1.52
ROE (%) 1.85
Financial Leverage 0.40
EPS 3,377.83
PE 4.44
PB 0.59

シンボルニュース VQC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 100 10.80 +0.60/+0.06%
CNN 0 0.00
0/0%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 1,201 11.00 -0.70/-0.06%