Công ty cổ phần Giám định TKV
Công ty cổ phần Giám định TKV (VQC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Giám định TKV
55 Lê Thánh Tông, Tp.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
www.quacontrol.com.vn
+84 (203) 362-4801
Fax
+84 (203) 362-4803
Email
giamdinh.vinacomin@gmail.com

取引情報

銘柄 VQC
取引所 UPCOM
現値
17.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 10
平均株価(10日間) 18.20
52週間の変動 11.00 - 29.30
平均売買高(10日間) 1,150.00
流行株式数 3,599,580
時価総額 68.39 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 1.52
ROE (%) 1.85
Financial Leverage 0.39
EPS 2,652.31
PE 7.16
PB 0.82

シンボルニュース VQC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 100 9.00
0/0%
CNN 118 33.00 +2.70/+0.09%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 14,900 20.80 +1.90/+0.10%