CTCP Cấp nước Tân Hòa
CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW : UPCOM)
:
CTCP Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
www.capnuoctanhoa.com.vn
+84 (8) 385-58563
Fax
+84 (8) 395-57977
Email

取引情報

銘柄 THW
取引所 UPCOM
現値
9.20 (0/0%)
当日の変動 9.20 - 9.20
数量 25,400
平均株価(10日間) 9.16
52週間の変動 10.50 - 21.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 4,998,000
時価総額 104.96 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.64
EPS 800.34
PE 26.24
PB 1.94

シンボルニュース THW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 100 21.50 -0.50/-0.02%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 101 38.50 +3.50/+0.10%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 122,700 44.30 -0.60/-0.01%
BWS 0 0.00
0/0%
CLW 200 32.60 +2.10/+0.07%