CTCP Cấp nước Tân Hòa
CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW : UPCOM)
:
CTCP Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
www.capnuoctanhoa.com.vn
+84 (8) 385-58563
Fax
+84 (8) 395-57977
Email

取引情報

銘柄 THW
取引所 UPCOM
現値
9.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 9.78
52週間の変動 10.50 - 21.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 4,998,000
時価総額 104.96 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.64
EPS 1,532.35
PE 6.46
PB 0.85

シンボルニュース THW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 200 22.70 +1.40/+0.07%
BGW 20,000 16.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 156,000 43.15 -0.05/0.00%
BWS 1,800 31.00 -0.10/0.00%
CLW 0 0.00
0/0%