Ngày Vị trí Trạng thái
{{news.Date | date: 'dd/MM/yyyy'}} Đang tuyển Hết hạn