Thông báo cập nhật danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ

BSC - 10/03/2023 1:16:07 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo:

1. Loại 03 mã chứng khoán  bao gồm ASG, NET và VIT khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC như sau:

2. Thay đổi tỷ lệ cho vay đối với một số mã chứng khoán từ ngày 16/03/2023. Tổng hợp Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ sau thay đổi tại tệp đính kèm.

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan