ĐẦU TƯ NHƯ Ý VỚI LỆNH ĐIỀU KIỆN CHO CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TRÊN ỨNG DỤNG BSC SMART INVEST

- 04/04/2023 5:02:24 CH


Kể từ ngày 01/04/2023, BSC chính thức hoàn thiện cung cấp bộ lệnh điều kiện cho chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh trên ứng dụng đầu tư thế hệ mới BSC Smart Invest.

Với bộ lệnh điều kiện của BSC, nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội mua bán theo kỳ vọng, quản trị rủi ro theo danh mục đầu tư, chốt lời/cắt lỗ tự động cho vị thế đang mở khi không có thời gian theo dõi thị trường và giúp các nhà đầu tư giữ vững được nguyên tắc giao dịch đã đặt ra, tránh những tác động tâm lý từ biến động thị trường.

1. Các loại lệnh điều kiện trên ứng dụng BSC Smart Invest:
Lệnh Stop Limit (Lệnh dừng theo giá giới hạn)
Định nghĩa: Lệnh Stop Limit được sử dụng khi nhà đầu tư muốn đặt một lệnh Bán với giá đặt thấp hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh, hoặc ngược lại nhà đầu tư muốn đặt một lệnh Mua với giá đặt cao hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh.

Ứng dụng:

- Lệnh Stop limit thường được sử dụng để cắt lỗ danh mục. Khi giá thị trường giảm quá một ngưỡng nhất định (ngưỡng hỗ trợ) hệ thống sẽ gửi 1 lệnh bán với giá đặt (giá giới hạn) được xác định trước.

- Lệnh Stop limit cũng có thể dùng để mua mới danh mục khi nhà đầu tư xác định chỉ Mua khi giá thị trường vượt qua một ngưỡng nhất định (ngưỡng kháng cự).

Cách thức đặt lệnh:

- Giá kích hoạt: là mức giá thị trường mà tại thời điểm đó lệnh Stop limit sẽ được kích hoạt.

- Giá đặt: Là mức giá limit mà Lệnh Mua/ Bán sẽ đẩy vào Sở giao dịch.

- Khối lượng: Là khối lượng mà Lệnh Mua/ Bán sẽ đẩy vào Sở giao dịch.

 Lệnh Trailing Stop (Lệnh dừng xu hướng)

Định nghĩa: Lệnh Trailing Stop là loại lệnh bám theo xu thế của thị trường. Lệnh Bán sẽ được kích hoạt khi giá thị trường giảm vượt quá một biên độ do nhà đầu tư xác định khi đặt lệnh, và ngược lại Lệnh mua sẽ được kích hoạt khi giá thị trường tăng vượt quá một biên độ do nhà đầu tư xác định khi đặt lệnh.

Ứng dụng: Lệnh Trailing Stop có thể sử dụng cho cả trường hợp chốt lời, cắt lỗ hoặc mua mới danh mục.

Cách thức đặt lệnh:

- Biên độ: là khoảng chênh lệnh giá tính từ mức giá cao nhất để kích hoạt lệnh Tralling Stop Bán hoặc ngược lại, là khoảng chênh lệnh giá tính từ mức giá thấp nhất để kích hoạt lệnh Tralling Stop Mua.

- Bước giá: Dùng để xác định giá đặt khi lệnh Tralling Stop được kích hoạt. Với lệnh bán Giá đặt = Giá kích hoạt – Bước giá; Với lệnh mua Giá đặt = Giá kích hoạt + bước giá.

Cặp lệnh điều kiện OCO (One Cancel Others)
Định nghĩa: Lệnh OCO là kết hợp của hai lệnh: Lệnh Limit và Lệnh Stop Limit (Hai lệnh này cùng loại Mua/Bán và cùng khối lượng). Khi một trong hai lệnh khớp hoàn toàn, lệnh còn lại sẽ tự động hủy.
Ứng dụng:
- Lệnh OCO thường được sử dụng để chốt lời và cắt lỗ cho danh mục.
- Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng Lệnh OCO để mua mới danh mục bời vì lệnh OCO là kết hợp của 2 lệnh (lệnh Limit và Lệnh Stop Limit) nên có đầy đủ đặc tính của 2 lệnh này.
Cách thức đặt lệnh:
- Nhà đầu tư chọn loại lệnh Mua/ Bán
- Đặt giá cho lệnh Limit
- Đặt Giá kích hoạt và Giá đặt cho Lệnh Stop Limit.
- Đặt khối lượng muốn Mua/ Bán.
Lệnh TP/SL (Take Profit/ Stop Loss - Lệnh chốt lời/cắt lỗ)
Định nghĩa:
Là cặp lệnh điều kiện dùng để chốt lời (TP) hoặc cắt lỗ (SL) cho danh mục. Khác với Lệnh Limit hoặc Lệnh Stop Limit, lệnh TP/SL sẽ đẩy lệnh thị trường khi giá đặt tới điểm giới hạn chốt lời/ cắt lỗ.

Ứng dụng:

- Lệnh TP dùng để chốt lời

- Lệnh SL dùng để cắt lỗ

Cách thức đặt lệnh:

- Nhà đầu tư chọn đặt lệnh TP/SL ngay trên màn hình Danh mục chứng khoán Sở hữu

- Đặt giá kích hoạt cho lệnh chốt lời (TP), cắt lỗ (SL)

- Nhà đầu tư có thể chỉ đặt lệnh chốt lời hoặc chỉ đặt lệnh cắt lỗ hoặc đặt đồng thời cả 2 lệnh chốt lời và cắt lỗ.
2. Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện trên ứng dụng BSC Smart Invest:
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản BSC trên ứng dụng BSC Smart Invest, sau đó chọn tab Giao dịch > Đặt lệnh > Chọn lệnh điều kiện.
Đối với lệnh TP/SL, nhà đầu tư chọn tab Danh mục > Chọn TP/SL.
- Bước 2: Nhập thông tin lệnh đặt (giá đặt, số lượng) và chọn các điều kiện về giá kích hoạt lệnh, ngày hết hạn của lệnh điều kiện và chọn nút Mua/Bán để hoàn thành lệnh đặt.
Quý khách vui lòng theo dõi sổ lệnh điều kiện để kiểm tra trạng thái của lệnh điều kiện đã đặt.
3. Tra cứu lệnh điều kiện đã đặt
- Nhà đầu tư tra cứu các lệnh điều kiện còn hiệu lực hoặc vừa hết liệu lực trong ngày tại Màn hình Sổ lệnh điều kiện.
- Nhà đầu tư tra cứu các lệnh điều kiện đã hết hiệu lực từ ngày trước ngày hiện tại tại Menu\ Quản lý tài sản\ Lịch sử lệnh điều kiện.
Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài HN: (024) 3926 4660/ HCM: (028) 3821 8889 hoặc qua kênh Zalo Official của BSC để nhận hướng dẫn chi tiết. 
Để hiểu hơn về Nguyên tắc hoạt động và cách đặt lệnh điều kiện, Quý khách vui lòng xem file đính kèm.

Các tin liên quan