Thông báo bổ sung mã chứng khoán IDJ vào danh mục giao dịch ký quỹ

BSC - 12/05/2023 1:04:25 CH


 Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo bổ sung mã chứng khoán IDJ vào danh sách chứng khoán giao dịch kí quỹ. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan