Thông báo cập nhật Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ

BSC - 08/11/2023 5:09:01 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với các mã cổ phiếu dưới đây từ ngày 13/11/2023.

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan