Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với mã chứng khoán VPB

BSC - 05/02/2024 10:31:30 SA


Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với mã cổ phiếu VPB. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan