THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM ĐẦU TƯ TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- 05/02/2024 11:05:01 SA


 THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM ĐẦU TƯ TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (tên viết tắt là HFIC).

 • Địa chỉ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Điện thoại: (028) 3821 4244                  Fax: (028) 3821 4243

Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM (tên viết tắt là HSC).

 • Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3823 3299             Fax: (028) 3823 3301
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn đầu đầu tư chứng khoán.
 • Vốn điều lệ: 4.580.523.670.000 đồng

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

 • Phương thức chào bán quyền mua: Bán đấu giá công khai
 • Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 (theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022).
 • Số lượng quyền mua cổ phiếu chào bán: 105.772.520 (Một trăm linh năm triệu bảy trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm hai mươi) quyền mua cổ phiếu (chiếm 100% tổng số quyền mua sở hữu của HFIC), tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm được quyền mua là 52.886.260 cổ phiếu;
 • Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (nghĩa là cứ 02 quyền mua thì sẽ được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM), với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).
 • Giá khởi điểm: 7.523 (Bảy nghìn năm trăm hai mươi ba) đồng/quyền mua;
 • Bước giá: 1 (Một) đồng;
 • Bước khối lượng: 20 (Hai mươi) quyền mua;
 • Giới hạn số lượng quyền mua cổ phiếu mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua cổ phiếu: tối thiểu 200 quyền mua cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 20 quyền mua cổ phiếu
 • Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 quyền mua cổ phiếu
 • Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm 
Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước
đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá do Tổ chức bán đấu giá ban hành. Nhà đầu
tư nước ngoài không được phép tham gia đấu giá quyền mua.
 
Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt,
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
 
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 02/02/2024 đến 16h00 ngày 20/02/2024.
 
Thời gian bỏ phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 15h00 ngày 26/02/2024 tại các Đại lý đấu giá.
 
Địa điểm nhận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp tiền đặt cọc: tại các Đại lý đấu giá
theo Quy chế bán đấu giá quyền mua do HOSE ban hành.
 
Thời gian tổ chức buổi đấu giá: 09h00 ngày 28/02/2024
 
Địa điểm tổ chức buổi đấu giá: tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, địa chỉ: 16 Võ Văn
Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thời gian nộp tiền mua quyền mua: từ ngày 29/02/2024 đến 16h00 ngày 04/3/2024 tại các Đại lý
đấu giá
 
Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 29/02/2024 đến 06/03/2024
 
Bản công bố thông tin, Quy chế Đấu giá và các thông tin liên quan đến đợt bán đấu giá sẽ được đăng
tại:
Trân trọng thông báo./.
Chi tiết xem tại tập tin đính kèm. 

Các tin liên quan