THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TẠI CTCP SORBITOL PHÁP – VIỆT

- 08/05/2024 10:14:00 SA


 THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM TẠI CTCP SORBITOL PHÁP – VIỆT

1. Tổ chức chủ sở hữu vốn chuyển nhượng:

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Địa chỉ: 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39330076
2. Tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng
Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt
MST: 3900914957
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: (0276) 3856789
3. Ngành nghề kinh doanh chính
Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột
4. Vốn điều lệ: 165.042.063.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi hai triệu không trăm sáu mươi ba nghìn đồng)
5. Vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (tính theo mệnh giá)
71.262.030.000 đồng tương ứng 43,18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt
6. Điều kiện tham gia đấu giá
Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
8. Cổ phần chào bán
Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phần chào bán: 7.126.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,18% vốn điều lệ
Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai thông thường
Giá khởi điểm đấu giá: 13.031 đồng/cổ phần (Mười ba nghìn không trăm ba mươi mốt đồng một cổ phần)
Bước giá: 1 (Một) đồng
Bước khối lượng: 1 (Một) cổ phần
Tỷ lệ đặt cọc: Tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm
9. Đăng ký tham gia và Nộp tiền đặt cọc
Thời gian: Các ngày làm việc từ 08h00’ ngày 07/05/2024 đến 16h00’ ngày 17/05/2024.
Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
10. Nộp phiếu tham dự đấu giá                      
Nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự đấu giá trực tiếp tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành chậm nhất 15h00’ ngày 23/05/2024.
11. Tổ chức đấu giá
Thời gian khai mạc: 9h00’ ngày 27/05/2024
Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:
Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024.
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024.
Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hsx.vn;www.vinachem.com.vn;www.cts.vn;www.sorbitol.com.vn,. www.bsc.com.vn
Trân trọng thông báo./.
Chi tiết tại link dưới đây: 

Các tin liên quan