Thông báo bổ sung mã chứng khoán VJC vào danh mục giao dịch ký quỹ

BSC - 20/05/2024 3:09:56 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) trân trọng thông báo bổ sung mã chứng khoán VJC vào danh sách chứng khoán giao dịch kí quỹ. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

 

 
 
 

Các tin liên quan