{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 Từ ngày 28/06/2019 tới đây, BSC chính thức giao dịch mã chứng quyền CMWG1901 trên thị trường.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Nhà đầu tư xem tại file đính kèm.

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}