{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 Ngày 02/07/2019 vừa qua, BSC hận hạnh đón nhận giải thưởng "Best Brokerage House 2019" (Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam năm 2019). Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi tạp chí Global Banking and Finance - là tạp chí rất có tiếng trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng tại Anh Quốc cũng như Toàn Thế Giới. Giải thưởng này chính là minh chứng cho nỗ lực và cố gắng của Ban Lãnh đạo Công ty cũng như từng thành viên của BSC. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu cho sự thành công của BSC trong 20 năm hình thành và phát triển.

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}