{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Kính gửi Quý nhà đầu tư,
 
Với mong muốn mang lại những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho Quý nhà đầu tư, ngày 18/8/2020, BSC chính thức ra mắt website sản phẩm BSC: http://wealth.bsc.com.vn

Với website mới, Quý nhà đầu tư sẽ được trải nghiệm những sản phẩm công nghệ ấn tượng và đột phá trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dựa vào khẩu vị rủi ro và mục tiêu tài chính của từng nhà đầu tư, BSC sẽ đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp và hiệu quả.

Đặc biệt, công cụ lập kế hoạch tài chính cá nhân thông minh sẽ giúp quý vị lên kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch đầu tư và kế hoạch hưu trí phù hợp với năng lực tài chính.

Kính chúc Quý nhà đầu tư giao dịch thành công cùng BSC!

Trân trọng!

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}