{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Ngày 21/12/2020, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã bảo lãnh phát hành thành công trái phiếu chính quyền địa phương TP. Hồ Chí Minh năm 2020 với khối lượng lên tới 2.000 tỷ đồng.
 
Đây là năm thứ 7 kể từ năm 2013, BSC là đơn vị bảo lãnh chính và duy nhất của trái phiếu chính quyền địa phương TP. Hồ Chí Minh. Đợt phát hành năm nay đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư bao gồm công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ và khối ngân hàng thương mại, với khối lượng đăng ký lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, vượt 200% khối lượng chào bán.
 
Việc phát hành thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu được kỳ vọng sẽ giúp Thành phố Hồ Chí Minh có thêm vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, tạo tiền đề tăng trưởng dài hạn cho kinh tế địa phương và đất nước.
 
Một số thông tin về kết quả đợt phát hành như sau:
Tên trái phiếu
Trái phiếu Chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Chủ thể phát hành
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức được ủy quyền phát hành
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh
Mệnh giá trái phiếu
100.000 đồng
Khối lượng phát hành
2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
Kỳ hạn phát hành
Kỳ hạn 20 năm: 400 tỷ đồng
 
Kỳ hạn 30 năm: 1.600 tỷ đồng
Lãi suất phát hành
Kỳ hạn 20 năm: 3,53%
 
Kỳ hạn 30 năm: 3,75%
Ngày tổ chức phát hành
21/12/2020
Ngày phát hành
22/12/2020
Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu
22/12/2020
Ngày đến hạn thanh toán lãi gốc trái phiếu
Kỳ hạn 20 năm: 22/12/2040
 
Kỳ hạn 30 năm: 22/12/2050
 
 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}