Giao dịch chứng khoán phái sinh tại BSC với phí chỉ từ 1.000 đồng/ hợp đồng

- 15/06/2021 8:38:00 SA


Từ ngày 15/6/2021, Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) chính thức áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh mới như sau:
 
PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH
1 - 50 hợp đồng/ngày:
3.000 đồng/hợp đồng
51 – 100 hợp đồng/ngày:
2.000 đồng/hợp đồng
Trên 100 hợp đồng/ngày:
1.000 đồng/hợp đồng
 
Bên cạnh mức phí ưu đãi, nhà đầu tư tại BSC sẽ được miễn phí sử dụng công cụ hỗ trợ giao dịch phái sinh trực tuyến BSC i-Broker và nhận tư vấn giao dịch phái sinh trên kênh Zalo chính thức Chứng khoán BSC.
Để sở hữu ngay tài khoản tại BSC, nhà đầu tư vui lòng truy cập: https://dangky.bsc.com.vn/  
Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh chi tiết:https://www.bsc.com.vn/san-pham-moi/bieu-phi-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh
Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn BSC để có thêm thông tin chi tiết về chương trình qua email: icenter@bsc.com.vn, kênh Zalo chính thức Chứng khoán BSC hoặc số điện thoại Miền Bắc: (024) 37173639, Miền Nam: (028) 38218886.

Các tin liên quan