BSC thông báo triển khai bổ sung tính năng mới Phong tỏa, Giải tỏa tiền tài khoản @BIDV trên hệ thống giao dịch trực tuyến của BSC

BSC - 23/06/2021 7:24:10 CH


THÔNG BÁO
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc triển khai tính năng mới Phong tỏa, Giải tỏa tiền ngân hàng trên hệ thống giao dịch trực tuyến của BSC. Với hỗ trợ của tính năng mới này, Quý khách hàng có thể chủ động Phong tỏa tiền tại ngân hàng trước khi giao dịch chứng khoán, giúp hạn chế tình trạng gián đoạn giao dịch khi xảy ra mất kết nối từ phía ngân hàng. Quý khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại BSC kết nối với tài khoản tiền ngân hàng mở tại BIDV (gọi tắt là @BIDV), có thể tự thực hiện các yêu cầu Phong tỏa, Giải tỏa tiền @BIDV, cụ thể như sau:

1. Chức năng phong tỏa tiền @BIDV:
- Khi sử dụng chức năng này, tiền trên tài khoản @BIDV sẽ được tạm giữ để phục vụ giao dịch chứng khoán (toàn bộ số dư hoặc một phần số dư theo yêu cầu của Khách hàng).
- Trường hợp Khách hàng đặt lệnh mua trong phạm vi số tiền đã yêu cầu Phong tỏa trước đó, BSC không cần kiểm tra lại số dư tiền @BIDV mỗi lần đặt lệnh. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng nếu dịch vụ @BIDV bị gián đoạn trong giờ giao dịch.
- Trường hợp khách hàng đặt lệnh mua ngoài phạm vi số tiền đã yêu cầu Phong tỏa (nếu có), hệ thống của BSC vẫn thực hiện phong tỏa thêm tiền @BIDV tự động theo từng lệnh đặt mua của khách hàng. Trong trường hợp này, Khách hàng có thể bị ảnh hưởng nếu dịch vụ @BIDV gián đoạn trong giờ giao dịch.

2. Chức năng giải tỏa tiền @BIDV:
- Trong ngày giao dịch, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng số tiền đã Phong tỏa, khách hàng có thể sử dụng tính năng Giải tỏa tiền @BIDV. Số tiền được phép giải tỏa tối đa bằng số tiền đã Phong tỏa trừ đi Giá trị lệnh đặt mua đã khớp, Giá trị lệnh đặt mua chờ khớp trong ngày và các nghĩa vụ khác (phí, thuế, nợ đến hạn/quá hạn…).
- Trường hợp khách hàng không thực hiện chức năng Giải tỏa tiền @BIDV, hệ thống của BSC sẽ thực hiện giải tỏa số tiền chưa sử dụng vào cuối ngày giao dịch.
Trân trọng thông báo!

Các tin liên quan