Thông báo thay đổi quy định trong giao dịch ký quỹ

- 15/11/2021 10:38:00 SA


 Kính gửi Quý nhà đầu tư, 

Công ty chứng khoán BSC trân trọng thông báo tới Quý nhà đầu tư về việc thay đổi quy định trong giao dịch ký quỹ như sau:
 
Công ty thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán để thu nợ ký quỹ trong trường hợp Quý nhà đầu tư có các khoản vay ký quỹ đã bắt đầu tính lãi vay, Lãi suất ứng trước áp dụng bằng lãi suất của khoản vay ký quỹ. Việc thu nợ được thực hiện vào cuối ngày tại bất cứ thời điểm nào kể từ 16h cho đến khi kết thúc ngày làm việc.

Thời gian áp dụng: từ 15/11/2021

Các tin liên quan