Thông báo cấp lại sổ cổ đông cho khách hàng Công ty TNHH Thương Mại Systech

- 20/07/2022 5:24:00 CH


 THÔNG BÁO

Căn cứ CV số 3999/BIDV-TKHĐQT v/v cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Công ty TNHH Thương Mại Systech
Căn cứ Quy định về Quy chế cấp mới sổ cổ đông của NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) xin trân trọng thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam của cổ đông Công ty TNHH Thương Mại Systech cụ thể như sau:
-       Tên cổ đông: Công ty TNHH Thương Mại Systech
-       Số ĐKKD: 0102159423;  ngày cấp: 01/10/2021;  nơi cấp: Sở KH và Đầu tư TP. Hà Nội
-       Thông tin sổ cổ đông:
STT
Số sổ
Số lượng
1
BIDV-220115
2.665 CP
(Hai ngàn sáu trăm sáu mươi lăm cổ phần)
2
BIDV-220115
590 CP
(Năm trăm chín mươi cổ phần)
 
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu chúng tôi không nhận được thông tin nào từ bên thứ ba hoặc không phát sinh tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên, BSC sẽ tiến hành thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông Công ty TNHH Thương Mại Systech theo quy định.
Mọi chi tiết xin liên hệPhòng Dịch vụ chứng khoán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Điện thoại: 024 39264660      

File đính kèm: TB MAT SO.PDF

Các tin liên quan