Thông báo danh sách các mã cổ phiếu bị loại khỏi danh mục cho vay ký quỹ tại BSC

BSC - 15/11/2022 1:54:02 CH


Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo danh sách các mã cổ phiếu bị loại ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan