Danh sách các mã chứng khoán thay đổi tỷ lệ cho vay

BSC - 16/11/2022 5:26:19 CH


Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo Danh sách các mã chứng khoán thay đổi tỷ lệ cho vay từ ngày 16/11/2022 tại Tệp đính kèm.

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan